References

Referenční projekty
využití našich technologií

Zajistíme Vám projekt na míru dle Vašich požadavků. Podle Vašich konkrétních dispozic a lokality jsme schopni upravit náš produkt tak, aby co nejlépe splynul s prostředím.

Projekt

Koupaliště
v Opavě

Zásobování koupaliště upravenou vodou z povrchového vodního zdroje.

Photo
Photo
Photo
Photo
kalkulace projektu(1 € = 25 Kč) Informace
Cena 1m3 vody z veřejného vodovodu 1,64 €
Náklady na 1m3 upravené vody z úpravny Hutira CCW 0,24 €
Průměrné množství odebrané vody z vodního toku 22 000 m3/rok
Cena vody odebrané z veřejného vodovodu 36 080 €/rok
Cena vody z úpravny Hutira CCW 5 280 €/rok
Rozdíl - úspora zákazníkovi (R) 30 800 €/rok
Návratnost investice technologie (NI 1) cca 1,5 roku
Návratnost investice (technologie + stavební práce) (NI 2) cca 3 roky
Photo

Projekt

Úpravna vody z vrtu
pro obecní vodovod
v obci Rajnochovice

Úpravna vody z vrtu pro obecní vodovod v obci Rajnochovice v České republice.

Photo
Photo
Photo

Úpravna vody z vrtu pro obecní vodovod v obci Rajnochovice byla zkonstruována tak, aby její exteriér co nejméně narušoval okolí. Toho jsme dosáhli použitím přírodních materiálů, dřevěných desek, které kompletně zakrývají kontejnerovou úpravnu vody Hutira Container Water Treatment.

Projekt

Revitalizace vodního zdroje
a úprava pitné vody
pro obec Vrchy

Jako generální dodavatel jsme vybudovali hloubkový vrt včetně jeho vystrojení, provedli úpravu vodojemu a stavbu zděného objektu nad vodojemem.

Photo
Photo
Photo
SPUSTIT VIDEO spustit video
Hovoří paní starostka Jiřina Pešlová

Dodali jsme úpravnu pitné vody v zatepleném kontejneru v plně automatickém režimu
s dálkovou správou, vybudovali nové rozvody a napojení do stávající sítě.
Vypracovali jsme provozní řád a analýzu rizik.

Photo

Projekt

Rozšíření stávající technologie úpravy vody pro Dolní Kounice a Mělčany

Plně automatická technologie v zatepleném kontejneru  
se vzdáleným dohledem - předúprava a reverzní osmóza
na  snížení  množství dusičnanů ve vodě pod maximální limit daný vyhláškou. Vypracování provozního řádu úpravny a analýzy rizik.

Photo
Photo

Projekt

Úpravna pitné vody
s nadměrným obsahem dusičnanů pomocí
reverzní osmózy

Úpravna vody doplněna o reverzní osmózu, akumulační nádrž a vodárnu.

Photo
MapBrno, Czech republic
Building

Contacts

Contact us!

Máte zájem vyzkoušet naši unikátní technologii nebo se o ní dozvědět něco víc? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.

Pojďme pozitivně ovlivnit
naši společnou budoucnost!
Zobrazit kontakty