We develop a unique solution for a water problem

Play
Play

About us

We're part of
sustainable
development

Wave

Společnost HUTIRA je česká, soukromá společnost s více než 28 letou tradicí, která poskytuje široké spektrum výrobních a dodavatelských řešení pro energetiku nejen v České republice. V rámci mezinárodních aktivit působí dceřiné společnosti na Slovensku, v Kanadě, v Rusku, na Ukrajině a v Srbsku.

V sekci voda se společnost zaměřila na vývoj a výrobu unikátního řešení na úpravu vody Crystal Clear Water a na výrobu a prodej vodoměrných šachet.

Pro maximální využití povrchových vod a vod z hlubinných vrtů vyvinula naše společnost technologie pro úpravu těchto zdrojů na kvalitní pitnou vodu.

Na základě nových poznatků fyzikálních a chemických procesů ve vodě pracujeme s nejnovějšími koagulanty a sorbenty. Pro naše úpravny vody jsme vyvinuli automatické řízení s dálkovým přístupem.

Garantujeme prokazatelnou úsporu nákladů na odběr pitné vody. Klademe velký důraz na nízkou spotřebu energie. Dle vstupních parametrů zdroje vody navrhneme optimální řešení. Podporujeme koncept trvale udržitelného rozvoje.

Our goal

Cílem naší společnosti je zlepšit hospodaření s vodou,

lépe využívat povrchovou vodu a zajistit dodávky vody do oblastí s nedostatkem pitné vody nebo s nedostatečnou kvalitou pitné vody.

CirclesPhotoPhotoPhoto

Great results

Efektivní čištění
velmi znečištěné vody

lépe využívat povrchovou vodu a zajistit dodávky vody do oblastí s nedostatkem pitné vody nebo s nedostatečnou kvalitou pitné vody.

Product benefits

Enjoy our
product benefits

Wave

Pitná a užitková voda na potřebná místa

Naše technologie přinášejí vodu do míst s nedostatkem kvalitní čisté vody. Jsou vhodné jak pro úpravu povrchové a hlubinné vody, tak vody silně znečištěné.

Wave

Levné, efektivní a ekologické řešení

Díky levné výrobě, snadné montáži, jednoduchému servisu,nízkým energetickým nákladům a dlouhé životnosti garantujeme rychlou návratnost investice.

Wave

Mobilní variabilní řešení na míru potřebám

Díky malým rozměrům lze rychle umístit úpravny vody na potřebná místa zcela bez anebo s dočasně přerušeným přísunem kvalitní čisté pitné a užitkové vody.

Drops
Crystal
Clear
Water
Glass
Wave

Our service

Užijte si výhod
všech našich služeb

Posouzení zdroje vody

Provedeme akreditovaný odběr vody, zajistíme rozbor vody v akreditované laboratoři, dle výsledku posoudíme kvalitu vody a navrhneme optimální řešení úpravy vody, zhotovíme projektovou dokumentaci, výrobu a dodávku úpravny vody, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy s následným servisem. Parametry upravené vody splňují vyhlášku č. 252/2004 Sb. Při návrhu úpraven vody využíváme moderní technologie.

Funkčnost technologie

Provedeme posouzení celkového stavu stávající technologie, tlakové zkoušky těsnosti, posouzení kritických míst v návaznosti na stáří a spolehlivost technologie. Dále posuzujeme stávající technologii ve vztahu k současné legislativě.

Energetické úspory

Součástí celkového posouzení stavu úpravny vody je i energetická analýza spotřeby el. energie stávajících elektrických strojů (např. čerpadel). Současné nové moderní technologie jsou energeticky úspornější než technologie staré. Na základě zjištěných skutečností navrhneme optimalizaci technologického systému s výpočtem úspory a návratnosti investice.

Polymerová dezinfekce

Využíváme vysoce účinnou polymerovou dezinfekci. Tato dezinfekce neobsahuje chlor, fenoly ani další zdraví škodlivé látky. Dezinfekce ve vodě likviduje bakterie, viry, plísně a řasy. Má dlouhodobý účinek, likviduje nebezpečné bakterie Legionella pneumophila, nepoškozuje materiály (není korozivní). Využití: rozvody teplé vody, hygienické zabezpečení technologické vody, chladící věže, dezinfekce rozvodů pitné a užitkové vody, čištění potrubí zaneseného organickými nečistotami.

Modernizace technologií

Intenzifikace, modernizace, automatizace stávajících technologií úpraven pitných a procesních vod.

Opravy technologií

Opravy, repase starších tlakových filtrů. Výměny čerpadel, klapek a potrubí při repasích bazénových a vodárenských technologií.

Odborné posudky

Vypracujeme odborný posudek pro obce s nedostatkem pitné vody nebo nedostatečnou kvalitou pitné vody, které mohou využít dotace Ministerstva životního prostředí na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

Photo
Wave

Kvalitní technologie
v moderním prostředí

Photo
Photo
Vlastní moderní dílna
jako součást vývoje
Photo
MapBrno, Czech republic
Building

Contacts

Contact us!

Máte zájem vyzkoušet naši unikátní technologii nebo se o ní dozvědět něco víc? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.

Pojďme pozitivně ovlivnit
naši společnou budoucnost!
Zobrazit kontakty