Container

Hutira Crystal Clear Water

Container
Water Treatment

Efektivní technologie čištění vody tam,
kde je jí nejvíce potřeba.

Quick overview

Wave
10m3/h

1 jednotka disponuje kapacitou až 10 m3/h vody.

48 000

1 jednotka zásobí až 48 tisíc lidí pitnou vodu na den.

+

Jednotky lze kombinovat do větších výkonnějších celků.

5,5kW

Energetický příkon; lze napojit na el. síť, generátor či solární napájení.

Description

Wave

Surová voda je čerpána na předfiltr, mechanické nečistoty jsou odstraněny na tangenciálním odlučovači (hydrocyklonu). Do vody jsou nadávkovány koagulanty a flokulanty podporující vločkování v pulsním čiřiči. V čiřiči dojde k odstranění mechanických nečistot a ke snížení obsahu rozpuštěných látek, voda odteče do vyrovnávací nádrže, odkud je čerpána na sestavu tlakových selektivních filtrů. Dochází k odstranění drobných mechanických nečistot, barvy, zápachů a kalů. Voda je hygienicky zabezpečena UV zářením s fotokatalytickou oxidací, dochází ke snížení koncentrací pesticidů, hormonů a dalších nežádoucích látek.

Container Water Treatment odstraňuje mechanické nečistoty, železo, mangan, tvrdost vody, zákal, bakterie, viry, dusičnany, pesticidy, těžké kovy, organické znečištění, koloidní látky a upraví barvu, chuť, pachy i pH.

How it works

Wave
Video

Watch how
it works!

Photo
Wave

Technologie se spoustou možností využití.

Měníme znečištěnou vodu na čistou tam, kde je třeba.

Velké a střední obce

Hotely

Hasiči

Koupaliště, bazény, spa

Armáda

Zemědělství

Těžební průmysl

Průmyslové podniky

Rychlý
přehled

Wave
Velikost kontejneru
6050 x 2435 x 2435 mm (ISO 1c)
Kapacita vody
1 - 10 m3/h

Vyšší kapacity lze dosáhnout napojením více kontejnerů nebo použitím většího o délce 12m

El. příkon
5,5 kW

Lze napojit na el. síť, generátor či solární napájení.

Technické specifikace

Výkon Příkon Hmotnost Náklady na úpravu
1m3 vody
Spotřeba vody na
1 obyvatele 5 l/den
Spotřeba vody na
1 obyvatele 100 l/den
10 000 l/h 5,5 kW 4 000 kg 6 - 10 Kč až pro 24 000 obyvatel až pro 1 200 obyvatel
Wave

Unikátní technologie všude tam, kde je třeba

MapBrno, Czech republic
Building

Contacts

Contact us!

Máte zájem vyzkoušet naši unikátní technologii nebo se o ní dozvědět něco víc? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.

Pojďme pozitivně ovlivnit
naši společnou budoucnost!
Zobrazit kontakty