Získali jsme inovační voucher

31. ledna 2022
Získali jsme inovační voucher
Společnost HV získala inovační voucher na základní výzkum a vývoj v oblasti čištění a recyklace odpadních vod z vinařských provozů.
Společnost HV získala inovační voucher na základní výzkum a vývoj v oblasti čištění a recyklace odpadních vod z vinařských provozů. Cílem projektu bylo ve spolupráci s Ústavem procesního inženýrství, FSI při VUT v Brně posoudit možnosti zpracování odpaní vody z vinařských provozů a vytvořit návrh technologie, která by odstranila nedostatky standardních technologií a současně byla schopna docílit požadovaného vyčištění odpadní vody (dále jen OV). Tyto provozy produkují velké objemy OV, kterou často nelze kvůli míře znečištění vypouštět do kanalizace, a tedy na čistírnu odpadních vod (ČOV). Likvidace takových OV je pak finančně velmi náročná. Návrh technologií pro snížení nákladů na zpracování OV z vinařství je primárním cílem projektu. Snahou je také co nejvíce snížit investiční náklady na realizaci technologie a potřebnou zastavěnou plochu. Na základě experimentů bylo ověřeno, že naše technologie umožňuje úpravu OV z vinařství tak, že splňuje podmínky pro vypouštění na čistírnu odpadních vod. Zejména se sleduje parametr CHSK, jehož hodnotu lze díky technologii redukovat o více jak 95 %, čímž je dosaženo požadavků čistírny odpadních vod. Na základě těchto výsledků pokračujeme ve výzkumu a vývoji, který jsme již přesunuli do reálného provozu a na poloprovozní jednotce testujeme chování technologie a snažíme se dosáhnout co nejlepších výsledků.
MapBrno, Czech republic
Building

Contacts

Contact us!

Máte zájem vyzkoušet naši unikátní technologii nebo se o ní dozvědět něco víc? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.

Pojďme pozitivně ovlivnit
naši společnou budoucnost!
Zobrazit kontakty